Η Ολυμπος μας λείπει. Κυρίως ως ανανέωση της έμπνευσής μας.
Και γι’ αυτό την αποζητούμε, την ανακαλούμε διαρκώς στην μνήμη
μας. Όχι μόνον για το τοπίο της, τη φυσιογνωμία της και τη θωριά
της. Μα κυρίως για τον τρόπο που μας μεγάλωσε. Που μας
διέπλασε. Που μας έμαθε να αναζητούμε τους τρόπους της
απολύτρωσής μας.
«ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΟ» είναι ο τίτλος που επιλέξαμε για την ιστοσελίδα
μας. Με βασικό περιεχόμενο την διαχρονικότητα του πολιτισμού
της. Τους συμβολισμούς και τις κλασικές του τελειότητες, τους
στοχασμούς μας. Την θεώρηση εν τέλει της ύπαρξης και την
δικαίωση της ζωής. Όπως μας αποκαλύφθησαν με την πρώτη ανάσα
μας. Δικαιωματικά και «κατ΄ απόλυτον διαδοχήν».
Και όπως μας κάμνουν να επιποθούμε, ευρισκόμενοι λιγότερο ή
περισσότερο μακριά της, το «χάδι» και τον «μύθον» της.

Ιωάννης Μ. Μηνατσής

Υπεύθυνοι Σελίδας

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΗΝΑΤΣΗΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ Μ. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΙΚΟΣ Μ. ΜΑΚΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΠΥΡΓΟΣ

Συνεργάτες

ΣΟΦΙΑ Ε. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ Κ. ΠΑΧΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Γ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΣ