Τις γυναίκες της Ολύμπου μπορεί να τις διακρίνουν πολλά ετερόκλητα και ποικίλα γνωρίσματα, όμως το χαρακτηριστικότερο στοιχείο της εξωτερικής τους εμφάνισης εξακολουθεί να είναι η παραδοσιακή ενδυμασία. Μια ενδυμασία που, όλο και λιγότερες την φορούν σε καθημερινή βάση, όλες όμως φροντίζουν να την αγαπούν και να την διατηρούν, γαλουχώντας τις μικρότερες να πράττουν το ίδιο. Αποτελεί το κατεξοχήν εξωτερικό αναγνωριστικό στοιχείο του πολιτισμού της Ολύμπου εκτός των γεωγραφικών ορίων της. Δεν είναι λίγες, μάλιστα, οι φορές που συναντούμε στις μέρες μας γυναίκες με την παραδοσιακή ενδυμασία στη Ρόδο, στην Αθήνα, ακόμη και στη Ν. Υόρκη. Πρόκειται για ένα σημαντικό κομμάτι του ολυμπίτικου πολιτισμού που έχει κερδίσει το στοίχημα του χρόνου, έχοντας προσαρμοστεί στις ανάγκες που κατά καιρούς εγείρονταν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Dawkins, «Στις αρχές του 20ου αιώνα η Όλυμπος ήταν ήδη το μοναδικό χωριό της Καρπάθου που είχε διατηρήσει τις παραδοσιακές ενδυμασίες των γυναικών».[i]

Περισσότερα: Γυναικεία Ενδυμασία Ολύμπου Καρπάθου

Η Εκπαίδευση στην Όλυμπο της Καρπάθου: ο πρώτος «ελληνοδιδάσκαλος» (Νικίας Ιωάννου-Σπανός) κι ο πρώτος λαογραφικός ερευνητής (Νικίας Ν. Κόνσολας)

1

Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ένα πέπλο αμάθειας κάλυπτε όλες τις κοινωνικές δομές της Ολύμπου και αυτήν της εκπαίδευσης.

Περισσότερα: Πρωτοπόροι δάσκαλοι της Ολύμπου

Υπεύθυνοι Σελίδας

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΗΝΑΤΣΗΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ Μ. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΙΚΟΣ Μ. ΜΑΚΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΠΥΡΓΟΣ

Συνεργάτες

ΣΟΦΙΑ Ε. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ Κ. ΠΑΧΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Γ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΣ