Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας αναφερόμενης στην Όλυμπο της Καρπάθου
κρίναμε ότι ήταν απαραίτητη και σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις και το πνεύμα
της εποχής μας. Μέσω αυτής και με τη συνεργασία περισσότερων ανθρώπων,
Ολυμπιτών και φίλων της Ολύμπου, προσφέρεται η δυνατότητα να καταγραφεί, να
μελετηθεί και να αναδειχθεί ο τόπος, η παραδοσιακή ζωή, η ιστορία κι ο λαϊκός
πολιτισμός της Ολύμπου.

Η Όλυμπος αποτελεί μια πανθομολογούμενη μοναδικότητα στο Αιγαίο. Από τότε
που έχουμε μαρτυρίες για την ύπαρξή της ως οικισμού και μέχρι σήμερα, όσοι
έγραψαν γι’ αυτήν μιλούν με θαυμασμό για όλα εκείνα που της δίνουν αυτή την
ιδιαιτερότητά της: Ο ίδιος ο τόπος με το τραχύ γεωφυσικό του ανάγλυφο κι η
συγκλονιστική προσπάθεια του ανθρώπου να κάμει με τον ιδρώτα του καρπερή τη γη
που του τάχθηκε, αποτελεί ήδη ένα συναρπαστικό κεφάλαιο για την έρευνα. Τα
μνημεία από την αρχαιότητα και τους πρωτοχριστιανικούς αιώνες, αν ερευνηθούν
συστηματικά, θα έχουν πολλά να μας πουν για εποχές ακμής και πολιτισμού. Ο ίδιος
ο οικισμός της Ολύμπου υποβάλλει κι εμπνέει με την αγέρωχη φυσιογνωμία του. Η
τοπική διάλεκτος με την αρχαιότροπη γοητεία της μεταφέρει από άλλους καιρούς ένα
θαυμαστό γλωσσικό πλούτο κι ήταν πάντα ένα πλούσιο κεφάλαιο για την έρευνα. Οι
παραδόσεις, οι θρύλοι, οι δοξασίες κι οι εκδηλώσεις της λαϊκής πίστης, τα κάθε λογής
μνημεία του λόγου (τραγούδια, παροιμίες, παραμύθια κλπ.) όπως τα διέσωσε μέχρι
τις μέρες μας η προφορική παράδοση, η λαϊκή τέχνη κι όλα εκείνα που
συναπαρτίζουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ολύμπου, αποτελούν ανεξάντλητα
θέματα, ενώ η καταγραφή κι μελέτη τους είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη.
Τέλος, τα έθιμα των κοινωνικών εκδηλώσεων και διασκεδάσεων (τα γλέντια κι οι
χοροί), μοναδικά στον ελληνικό χώρο, αποτέλεσαν για τις γενιές των πατέρων κι
εξακολουθούν ν’ αποτελούν για τους Ολυμπίτες της γενέτειρας και των ανά την
υφήλιο ολυμπίτικων παροικιών βασικό στοιχείο της ποιότητας ζωής και θεωρήθηκαν
ως τα όσια και τα ιερά της παράδοσης.
Πέρα απ’ όλα τα παραπάνω, που συνθέτουν το παρελθόν της Ολύμπου, έχουμε
υποχρέωση να αναλύσουμε το παρόν με τις όποιες δυσκολίες και τις αναπόφευκτες
αντιφάσεις του και να αναζητήσουμε το μέλλον της, υλικό και πολιτισμικό, σε
σύγχρονες αναπτυξιακές μορφές, που θα σέβονται τόσο την ξεχωριστή ειδυλλιακή
φυσιογνωμία του τόπου όσο και την μοναδική του παράδοση.
Η προσπάθειά μας αυτή δεν ανταγωνίζεται κανέναν. Απεναντίας επιζητεί τη
συνεργασία των απανταχού της γης ολυμπίτικων φορέων, των πνευματικών
ανθρώπων, Ολυμπιτών και φίλων της Ολύμπου, και ιδίως των Νέων μας.

Υπεύθυνοι Σελίδας

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΗΝΑΤΣΗΣ
ΜΑΝΟΛΗΣ Μ. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΙΚΟΣ Μ. ΜΑΚΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΠΥΡΓΟΣ

Συνεργάτες

ΣΟΦΙΑ Ε. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ Κ. ΠΑΧΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Γ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΣ